Clínica Dental Palazón

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

GERARD PALAZÓN LOPEZ és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i li comunica que aquestes dades seran tractades de conformitat amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Amb quines finalitats fem el tractament de les teves dades personals?

Per a mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per a realitzar el tractament són:

 • • Enviament de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals aquest hagi formalitzat algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers no tindran mai accés a les dades personals.
 • Fer estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
 • Tramitar encàrrecs i sol·licituds, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que l’USUARI realitzi a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició en la pàgina web del RESPONSABLE.
 • Enviar el butlletí informatiu en línia sobre novetats, ofertes i promocions en la nostra activitat.

Per quin motiu podem fer el tractament de les teves dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del RGPD de la manera següent:

 • Amb el consentiment de l’USUARI: enviament de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
 • Per interès legítim del RESPONSABLE: fer estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc., i tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc., a petició de l’USUARI.

Durant quant temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant el temps necessari per a mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia; i quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir l’anonimització de les dades o la seva destrucció total.

A qui facilitem les teves dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers, excepte si fos necessari per al desenvolupament i l’execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i delegat del tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Quins són els teus drets?

Els drets que assisteixen l’USUARI són:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per a exercir els seus drets: GERARD PALAZÓN LOPEZ. Rambla Nona, 111 3º 4ª – 43001 Tarragona. E-mail: info@clinicadentalpalazon.com

Dades de contacte del delegat de protecció de dades: Carrer Tortosa 14 – 43839 Creixell (Tarragona) – info@datagestio.es

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els USUARIS, mitjançant les marques de les caselles corresponents i la introducció de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part del prestador, i la inclusió de dades en els camps restants és voluntària. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són verídiques i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les dades.

El RESPONSABLE comunica que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, perquè són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats s’ajustin completament a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb les disposicions de les normatives vigents sobre protecció de dades personals, el RESPONSABLE compleix totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD pel que fa al tractament de les dades personals de les quals és responsable, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del RGPD, pels quals aquestes dades se sotmeten a un tractament lícit, lleial i transparent en relació amb l’interessat, i són adequades, pertinents i limitades segons el que es considera necessari en relació amb les finalitats del tractament.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD amb la finalitat de protegir els drets i les llibertats dels USUARIS, i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a obtenir més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través de GERARD PALAZÓN LOPEZ. Rambla Nona, 111 3º 4ª – 43001 Tarragona. E-mail: info@clinicadentalpalazon.com

Dades de contacte del delegat de protecció de dades: Carrer Tortosa 14 – 43839 Creixell (Tarragona) – info@datagestio.es

CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

GERARD PALAZÓN LOPEZ és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i li comunica que aquestes dades es tractaran de conformitat amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Finalitats i legitimació del tractament: mantenir una relació comercial (per interès legítim del responsable, art. 6.1.f RGPD) i enviament de comunicacions de productes o serveis (amb el consentiment de l’interessat, art. 6.1.a RGPD).

Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant el temps necessari per a mantenir la finalitat del tractament o hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir l’anonimització de les dades o la seva destrucció total.

Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte quan hi hagi una obligació legal.

Drets que assisteixen l’Usuari:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu tractament.
 • • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per a exercir els seus drets:

GERARD PALAZÓN LOPEZ. Rambla Nona, 111 3º 4ª – 43001 Tarragona. E-mail: info@clinicadentalpalazon.com Dades de contacte del delegat de protecció de dades: Carrer Tortosa 14 – 43839 Creixell (Tarragona) – info@datagestio.es

Per a continuar ha d’acceptar que ha llegit amb la clàusula anterior i hi està d’acord.